Transport intermodalny – czy wiesz co to?

Transport intermodalny to jeden z rodzajów transportu specjalistycznego. Czy wiesz czym dokładnie jest, jak wygląda i czym się charakteryzuje? Jeśli nie koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, który napisaliśmy razem z firmą Transpol świadczącą tego typu usługi transportowe.

Poznaj definicję transportu intermodalnego

Definicja transportu intermodalnego jest prosta. Chodzi o zorganizowanie przewozu towarów za pomocą więcej niż jednego środka transportu. Jako przykład możemy podać przewóz ładunku z firmy za pomocą samochodu ciężarowego na stację kolejową, a następnie przewóz tego ładunku pociągiem do portu i dalej transport za pomocą statku. Jeśli chodzi o transport intermodalny to mowa o wykorzystaniu jednej jednostki ładunkowej zazwyczaj w postaci standardowego kontenera. Za transport intermodalny powinna odpowiadać jedna firma organizująca cały proces dostawy na podstawie jednej umowy. Jeśli jesteś zainteresowany organizacją transportu intermodalnego możesz skorzystać z usług firmy transportowej Transpol z Gdańska.

Rodzaje transportu intermodalnego

Rodzajów transportu intermodalnego jest wiele. Dzielimy go również pod względem realizacji. Jeśli firma realizuje cały transport intermodalny sama nazywamy go transportem intermodalnym bezpośrednim, jeśli firma zleca jakąś część transportu podwykonawcom mówimy wtedy o transporcie intermodalnym pośrednim. Transport intermodalny możemy kategoryzować na przewozy drogowe, szynowe, rzeczne, morskie czy lotnicze w zależności od tego, jaką drogę pokonają ładunki. Główny podział na rodzaje transportu intermodalnego wygląda następująco:

 • krajowy
 • międzynarodowy
 • kontynentalny
 • międzykontynentalny

Transport intermodalny wykorzystuje jedną jednostkę ładunkową np. kontener

Zalety i wady transportu intermodalnego

Jak każdy rodzaj transportu również transport intermodalny ma swoje zalety i wady. Rozłożenie sił prezentuje się tak:

Zalety transportu intermodalnego:

 • niższe koszty transportowe
 • szybkie i terminowe dostarczenie ładunków
 • mniejsze ryzyko uszkodzenia towaru
 • większe możliwości jednorazowego przewiezienia większej partii ładunku
 • większa dostępność i wyższa jakość usług transportowych
 • większa liczba możliwości możliwych sposobów przewozowych
 • możliwość zastosowania różnych sposobów załadunku i rozładunku

Wady transportu intermodalnego:

 • konieczność użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych
 • konieczność wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe

Korzyści z transportu intermodalnego

Transport intermodalny przynosi nam jako klientom, ale też firmie jako organizatorom wiele korzyści. Prościej mówiąc decydując się na taki rodzaj transportu obie strony są zadowolone. Do najważniejszych korzyści należy między innymi:

 • szybkość – każdemu klientowi zależy na jak najszybszym dostarczeniu towaru. Te wymagania spełnia właśnie transport intermodalny
 • bezpieczeństwo – organizacja przewozu ładunków w jednym kontenerze zapewnia większe bezpieczeństwo i mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia przewożonego towaru
 • możliwości – transport intermodalny daje wiele możliwości jeśli chodzi o wybór gałęzi transportu, możemy łączyć wiele różnych środków transportu na różnych trasach

Transport intermodalny, multimodalny i kombinowany to trzy różne rodzaje transportu

Różnice pomiędzy transportem intermodalnym, multimodalnym i kombinowanym

W branży transportowej oprócz transportu intermodalnego rozróżniamy także transport multimodalny i transport kombinowany. Jakie różnice występują pomiędzy tymi trzema rodzajami transportu? Kiedyś wszystkich tych nazw używano zamiennie, ponieważ nie było uznanej definicji. Niejednoznaczność tych określeń powoduje, że w praktyce stosuje się dodatkowe określenia wyjaśniające technologię jak np. kontenerowe przewozy intermodalne. Aktualnie wspomniane pojęcia zostały zdefiniowane następująco:

Transport intermodalny – przewóz ładunków w jednostce ładunkowej lub całopojazdowej przy wykorzystaniu minimum dwóch rodzajów środków transportu bez przeładunku towaru.

Transport multimodalny – przewóz ładunków przez dwie lub więcej gałęzi transportu.

Transport kombinowany – to transport intermodalny, w którym główna część podróży w Europie realizowana jest przez transport wodny śródlądowy, morski lub kolejowy a odcinki dowozowe lub odwozowe, możliwie najkrótsze przez transport drogowy.

Organizacja przewozu transportem intermodalnym

Organizacja przewozu transportem intermodalnym wymaga zgranej logistyki, spedycji i transportu. Najczęściej transport intermodalny opiera się na dwóch gałęziach transportu, jakimi są transport drogowy oraz kolejowy. Jak wspomnieliśmy w definicji transport intermodalny to transport jednej jednostki więc zmienia się tylko środek transportu. Oprócz kontenerów możemy użyć wymiennego nadwozia lub podwozia samochodowego. Organizacja transportu intermodalnego polega więc na wyborze odpowiedniej jednostki, odpowiednich gałęzi transportu oraz zgrania wszystkiego w czasie i miejscu załadunku, przeładunku i rozładunku.

Transport intermodalny wykorzystuje więcej niż dwie gałęzie transportu

Transport intermodalny, mimo że nie wygląda na skomplikowaną rzecz wymaga naprawdę dużego doświadczenia oraz sprawnej logistyki. Jeśli chcesz taki zorganizować najlepiej udać się do specjalistów w tym fachu, jakim jest firma Transpol z Gdańska. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania ze specjalistycznej oferty.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

“TRANSPOL” Jolanta Waszkiewicz

Ul. Litewska 4 C

80-719 Gdańsk

Tel. 600-931-087