Studia hybrydowe. Studia w formule hybrydowej w Gdańsku i nie tylko

Jeszcze do niedawna można było studiować jedynie dziennie, wieczorowo lub zaocznie. Teraz jednak coraz popularniejsze stają się studia hybrydowe, które mogą być idealnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą stawiać się regularnie na zajęciach na uczelni – a jednocześnie zależy im na studiowaniu.

Studia hybrydowe: na czym polegają?

Od mniej więcej kilku lat powoli rośnie popularność studiów online – czyli studiów zdalnych, realizowanych niemal całkowicie przez internet (głównie poza sesją egzaminacyjną – a przynajmniej niektórymi egzaminami). Obecnie jednak rosnącą popularnością cieszą się studia w zupełnie nowej formule – idealnej dla osób, którym zależy jednak na uczestnictwie w zajęciach stacjonarnych, chociaż odbywających się stosunkowo rzadko. Mowa o studiach hybrydowych, które pojawiają się w ofertach niektórych uczelni.

Dla kogo studia w formule hybrydowej to idealne rozwiązanie? Przede wszystkim dla osób, które na co dzień łączą życie prywatne z pracą zawodową, a którym zależy też na znalezieniu dodatkowego czasu na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Warto zresztą pamiętać, że wiele osób decyduje się na ukończenie studiów w późniejszym wieku ze względu na możliwość awansu zawodowego. Niektórzy pracodawcy wymagają, by pracownik miał wyższe wykształcenie, aby mógł objąć lepiej płatne i bardziej odpowiedzialne stanowisko.

Studia hybrydowe: świetne rozwiązanie dla osób żyjących na co dzień poza Polską

Studia w formule hybrydowej, które łączą okazjonalne spotkania na uczelni z zajęciami zdalnymi to także dobre rozwiązanie dla osób, które mieszkają i pracują poza granicami kraju, ale często odwiedzają rodzinę w Polsce i chcą studiować na polskiej uczelni. Zajęcia stacjonarne na studiach hybrydowych odbywają się na tyle rzadko, że takie osoby zazwyczaj nie mają problemu z pojawieniem się na uczelni w wymaganym terminie – zwłaszcza, że zajęcia w siedzibie uczelni odbywają się w przypadku studiów hybrydowych tylko kilka razy w roku. Na przykład w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku organizowane są trzy zjazdy w roku akademickim. Podczas nich studenci uczestniczą w ćwiczeniach i konwersatoriach, a także mają szansę zintegrować się z grupą ćwiczeniową i nawiązać bezpośredni kontakt z wykładowcą. Z kolei wykłady realizowane są w formie streamingu na żywo – w oparciu o nowoczesną platformę MS Office 365. Lista kierunków realizowanych w formule hybrydowej w jest dostępna z poziomu wyszukiwarki kierunków studiów na https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci. Studia hybrydowe to zatem świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które bardzo chcą kontynuować naukę w szkole wyższej, ale nie mogą osobiście uczestniczyć w zjazdach odbywających się się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu, a jednocześnie którym zależy na możliwości bezpośredniego kontaktu z grupą i wykładowcami.