Polisa turystyczna kontra EKUZ – jakie są najważniejsze różnice?

Odpowiednie ubezpieczenie na urlop za granicą to najlepsza ochrona przed skutkami różnych zdarzeń losowych, które mogą skutecznie pokrzyżować wakacyjne szyki. Wiele osób zastanawia się, co jest lepszym rozwiązaniem: polisa turystyczna czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Oto główne różnice pomiędzy nimi.

Zakres ochrony

Każdy, kto na zagraniczne wakacje decyduje się zabrać jedynie EKUZ, musi brać poprawkę na ograniczony zakres ochrony. Wyłączonych jest z niego szereg świadczeń, w tym m.in. transport medyczny do Polski czy planowane zabiegi. Ponadto należy pamiętać, że ze wspomnianego dokumentu korzysta się na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju. Nierzadko wiąże się to z częściową odpłatnością za leki lub różne usługi. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o ubezpieczenie turystyczne. Gdańsk to doskonały przykład miasta, które ma pod tym względem bogatą ofertę, niemniej zasada jest zawsze taka sama. O ile w przypadku EKUZ zakres ochrony jest niezmienny i jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych, o tyle polisa turystyczna daje możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb.

Zakres terytorialny

Agentka ubezpieczeniowa Aneta Krzyża prowadząca w Gdańsku biuro PZU zwraca uwagę na kolejną istotną różnicę pomiędzy EKUZ a polisą turystyczną. Karta jest honorowana w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Z kolei polisa turystyczna nie nakłada na ubezpieczonego żadnych limitów terytorialnych – działa w każdym państwie, chociaż oczywiście jej skuteczność jest uzależniona od paru ważnych przesłanek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 583047100 lub wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Sposób leczenia

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna jedynie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem, odpowiednikiem polskiego NFZ. Z pomocy medycznej można skorzystać jedynie w zakresie niezbędnym do ratowania życia lub zdrowia. W przypadku polisy turystycznej nie ma takich ograniczeń.

Dodatkowe opcje

Zakres ochrony EKUZ odnosi się tylko do kwestii związanych z opieką zdrowotną. Plusem polisy turystycznej jest to, że obejmuje ona także inne zdarzenia losowe niż nagła choroba czy wypadek. Z tego względu jest w stanie zapewnić podróżnemu kompleksową ochronę. Najpopularniejszymi rozszerzeniami w polisie turystycznej są: ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, assistance oraz sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka.